Игри

Информация за страница Балансиране

   Балансиране е термин, който намира приложение в различни по характер сфери и дейности. Например възможно е да се говори за балансирано хранене, което включва консумацията на определени и полезни за организма продукти. Също така обаче този термин е подходящ най-вече за областта на енергетиката, която всеки ден става обект на постоянни обсъждания и дискусии от страна на потребителите. Едно от най-новите открития в нея е свързано именно с баланса и по-конкретно с този на регулирания пазар. Измененията влязоха в сила още от началото на юни 2014-та и сега, година и половина по-късно, продължават да бъдат интересна тема на изследване. Друг любопитен факт пък касае вида на фактурите, които всеки един от клиентите на ЧЕЗ получава в края на месеца. Те съдържат информация за сумата, която трябва да се плати по дадена сметка. Така от юли фактурите ще съдържат по нови два допълнителни реда, които отразяват разходите и баланса на енергийния пазар.

   Това са съответно редове за балансиране на електроенергийната система за снабдяване и такова за електроенергийната система за разпределение. До този момент необходимата за плащане цена на баланса се изплащаше от клиентите благодарение на получения свободен достъп, който пък от своя страна се дължи на ЕСО. Важен за отбелязва е фактът, че поне засега въпросните суми не бяха посочвани в обичайните месечни фактури, които така или иначе в края на поредния месец получава всеки потребител. Цената за балансиране на енергийния пазар, както вече стана дума, влезе в сила от лятото на 2014-та година, като основен инициатор и създател на таксите е ДКЕВР. С други думи, това е Държавната комисия по енергия и водно регулиране, която със сигурност  е добре позната на много хора. Правилата не се отнасят само за определени региони на страната, а за абсолютно всички и до голяма степен представляват първата по-сериозна стъпка към либерализирането на енергийния пазар. Едновременно с това благодарение на въпросното нововъведение става възможно осигуряването на еднакви принципи за заплащане на балансиращата енергия от всички клиенти, без значение към кой точно пазарен сегмент принадлежат. Всеки, който се интересува по-подробно от промените, влезли сила от 2014-та, може да намери достатъчно информация в интернет.

     ЧЕЗ България като всеки друг енергиен разпределител има съответните задължения и отговорности, когато става дума за балансирането на пазара за енергия. Тя наред с крайните потребители трябва да прави прогнози на ежедневните почасови потребления. Става въпрос за прогнозите за следващия ден,които касаят всички нейни клиенти, а впоследствие прогнозираните очаквания и статистики да се предават на ЕСО. Реалното и прогнозираното потребление обаче невинаги ще съвпадат, което веднага довежда до заключението, че между двете често ще има разлики. Именно те формират наличието на дебаланс в системата, който на свой ред се контролира и отчита от ЕСО. Дебалансът се налага да бъде компенсиран на потребителите, а за покриването му ще се грижи ЕСО като крайна част от цената за всяка фактура. В общи линии това е процесът, известен като направата на баланс на пазара за енергия, като съвсем естествено може да има и други важни аспекти.

eXTReMe Tracker